5 Steps To Speak A New Language

“5 steps to speak a new language” là cuốn sách bàn về phương pháp học ngoại ngữ với cách nhìn khá mới mẻ, hướng cho người đọc đến với phương pháp học hiệu quả được đúc rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn của tác giả – một người Việt học tiếng Anh. Cuốn sách được viết bằng tiếng Anh nhưng lại khá dễ đọc vì được viết bởi một người Việt – tư duy Việt. Các từ và cấu trúc trong bài viết đều là những từ thông dụng và không quá khó, vì thế vừa đọc, vừa tự dịch, người đọc có thể củng cố thêm vốn từ, nâng cao từ ngữ, vừa tìm ra hướng đi hiệu quả để chinh phục môn ngoại ngữ.
Download Ebook

5 Steps To Speak a New Languge