5 Steps To Speak A New Language

“5 steps to speak a new language” là cuốn sách bàn về phương pháp học ngoại ngữ với cách nhìn khá mới mẻ, hướng cho người đọc đến với phương pháp học hiệu quả được đúc rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn của tác giả – một người Việt học tiếng Anh. Cuốn sách được viết bằng tiếng Anh nhưng lại khá dễ đọc vì được viết bởi một người Việt – tư duy Việt. Các từ và cấu trúc trong bài viết đều là những từ thông dụng và không quá khó, vì thế vừa đọc, vừa tự dịch, người đọc có thể củng cố thêm vốn từ, nâng cao từ ngữ, vừa tìm ra hướng đi hiệu quả để chinh phục môn ngoại ngữ.
Download Ebook

5 Steps To Speak a New Languge

GREAT AMERICAN STORIES 1

“GREAT AMERICAN STORIES 1” là quyển sách dành cho người mới bắt đầu học Tiếng Anh. Những câu chuyện trong quyển sách sẽ rất dễ đối với bạn. 4 câu chuyện đầu sẽ cho bạn được 1 danh sách 600 từ vựng cơ bản. 4 câu chuyện tiếp theo sẽ giúp bạn có được danh sách 1000 từ vựng thông dụng. Những câu ngắn nhất trong câu chuyện đầu tiên chứa khoả